Smart Test Lublin

Smart Test Lublin

CENNIK

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów wraz późniejszymi zmianami.
(Dz.U. 2004 nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261, Dz.U. 2009 nr 155 z dnia 18 września 2009 r., poz. 1233)

L.p.
Wyszczególnienie
Opłata w zł
1.  Okresowe badanie techniczne:  
1.1  motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2  samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do
 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m. w.
98,00
1.15  pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.22  motorower 50,00
     
2.  Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie
 badań technicznych w zakresie:
 
2.1  skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.4  ustawienia i natężenia świateł drgowych i świateł mijania 14,00
2.5  połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6  toksyczności spalin 14,00
2.7  poziomu hałasu 20,00
2.8  geometrii kół jednej osi 36,00
2.9  działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10  wszystkich innych usterek łącznie 20,00
     
4.  Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego
 przypuszczenia, że
zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 
 
4.1  określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00
4.2  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
     
5.  Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia,
 że zagraża bezpieczeństwu
ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 
 
5.1  co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20,00
5.2  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
     
6.  Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:   
6.3  który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.6  do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.9

 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu

 w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00
 jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracjiwynika, że uczestniczył on w  wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
6.10  w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących
 stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
94,00
       
7.  Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności
 przeprowadzone
w stacjach kontroli pojazdów: 
 
7.1  prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35,00
7.2  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21,00
7.6  wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.8  wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
     

 

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów wraz późniejszymi zmianami.
(Dz.U. 2004 nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261, Dz.U. 2009 nr 155 z dnia 18 września 2009 r., poz. 1233)

L.p.
Wyszczególnienie
Opłata w zł
1.  Okresowe badanie techniczne:  
1.1  motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2  samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do
 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m. w.
98,00
1.15  pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.22  motorower 50,00
     
2.  Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie
 badań technicznych w zakresie:
 
2.1  skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.4  ustawienia i natężenia świateł drgowych i świateł mijania 14,00
2.5  połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6  toksyczności spalin 14,00
2.7  poziomu hałasu 20,00
2.8  geometrii kół jednej osi 36,00
2.9  działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10  wszystkich innych usterek łącznie 20,00
     
4.  Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego
 przypuszczenia, że
zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 
 
4.1  określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00
4.2  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
     
5.  Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia,
 że zagraża bezpieczeństwu
ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 
 
5.1  co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20,00
5.2  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
     
6.  Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:   
6.3  który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.6  do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.9

 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu

 w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00
 jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracjiwynika, że uczestniczył on w  wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
6.10  w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących
 stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
94,00
       
7.  Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności
 przeprowadzone
w stacjach kontroli pojazdów: 
 
7.1  prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35,00
7.2  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21,00
7.6  wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.8  wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
     

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów wraz późniejszymi zmianami.
(Dz.U. 2004 nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261,
Dz.U. 2009 nr 155 z dnia 18 września 2009 r., poz. 1233)

 

L.p.
Wyszczególnienie
Opłata w zł
1.  Okresowe badanie techniczne:  
1.1  motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2  samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do
 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m. w.
98,00
1.15  pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.22  motorower 50,00
     
2.  Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie
 badań technicznych w zakresie:
 
2.1  skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.4  ustawienia i natężenia świateł drgowych i świateł mijania 14,00
2.5  połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6  toksyczności spalin 14,00
2.7  poziomu hałasu 20,00
2.8  geometrii kół jednej osi 36,00
2.9  działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10  wszystkich innych usterek łącznie 20,00
     
4.  Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego
 przypuszczenia, że
zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 
 
4.1  określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00
4.2  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
     
5.  Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia,
 że zagraża bezpieczeństwu
ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 
 
5.1  co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20,00
5.2  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
     
6.  Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:   
6.3  który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.6  do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.9

 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu

 w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00
 jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracjiwynika, że uczestniczył on w  wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
6.10  w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących
 stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
94,00
       
7.  Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności
 przeprowadzone
w stacjach kontroli pojazdów: 
 
7.1  prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35,00
7.2  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21,00
7.6  wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.8  wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
     


Stacja Kontroli Pojazdów Lublin - Stacja diagnostyczna

slogan